środa, Styczeń 29, 2020, 20:32

Do instalacji Zadajnika WHB04B potrzebujemy komputer z zainstalowanym i działającym LinuxCNC na systemie Debian7 i ze stabilnym połączeniem z internetem.

Z urządzeniem firma MachMaker dostarcza spakowany katalog xhc-whb04b-6 DEB7 LCNC2_9.zip. Plik można pobrać tutaj http://www.machmaker.pl/1_5_pliki-do-pobrania.html .Należy go rozpakować w wygodnym miejscu (np. na pulpicie).

Otwieramy terminal i wpisujemy

sudo nano /etc/apt/sources.list

Usówamy zawartość otwartego pliku i wklejamy

deb http://archive.debian.org/debian wheezy main contrib non-free

deb-src http://archive.debian.org/debian wheezy main contrib non-free

# deb http://archive.debian.org/debian wheezy/updates main contrib non-free

# deb-src http://archive.debian.org/debian wheezy/updates main contrib non-free

deb http://archive.debian.org/debian-security wheezy/updates main contrib non-free

deb-src http://archive.debian.org/debian-security/ wheezy/updates main contrib non-free


Zapisujemy (Ctrl + o i enter) i zamykamy (Ctrl + x)

Następnie wpisujemy

sudo apt-get clean

sudo apt-get install debian-archive-keyring

sudo apt-get update -o Acquire::Check-Valid-Until=false
sudo apt-get install dirmngr software-properties-common gnome-commander git usbutils


Podłączamy odbiornik USB naszego zadajnika do gniazda USB komputera. W terminalu wpisujemy następujące polecenie:

lsusb

Wyświetli się lista urządzeń a między innymi nasze urządzenie (zaznaczone w czerwonej ramce). Jeśli urządzenie się nie wyświetla, to należy sprawdzić czy jest poprawnie podłączone lub ewentualnie uruchomić ponownie komputer i powrócić do polecenia lsusb)

W ramce żółtej znajduje się adres naszego urządzenia. W tym przypadku jest to adres 10ce:eb93. Jeśli wyświetli się taki właśnie adres, to nic nie trzeba zmieniać ponieważ taki zapisany jest w pliku konfiguracyjnym. Jeśli natomiast znajduje się tam inny adres, to należy wejść do dostarczonego katalogu xhc-whb04b-6 DEB7 LCNC2_9 i w edytorze tekstu otworzyć plik

99-xhc-whb04b-6.rules.

Należy zmienic wartości odpowiedzialne za adres i zapisać plik:

ATTR{idProduct}=="eb93", ATTR{idVendor}=="10ce", MODE="0666", OWNER="root", GROUP="plugdev"

Ponieważ na LinuxCNC 2.7 występują problemy z załadowaniem modułu zadajnika XHC, czeka nas teraz instalacja wersji 2.9.0 LinuxCNC. Wczesniej jeszcze zapisujemy np. w formie archiwum aktualną konfigurację (ustawienia) dla swojej maszyny. Następnie otwieramy nowy terminal i wpisujemy:

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key EF1B07FEE0EE663E

sudo nano /etc/apt/sources.list.d/linuxcnc-buildbot.list

i wklejamy:

deb http://buildbot.linuxcnc.org/ wheezy master-rt deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ wheezy master-rt

Zapisujemy
(Ctrl + o i enter) i zamykamy (Ctrl + x)

sudo apt-get update -o Acquire::Check-Valid-Until=false

sudo apt-get install linuxcnc

Uruchom LinuxCNC ze swoją działającą konfiguracją.
 
UWAGA!

Jeśli uruchomimy wbudowany w LinuxCNC kreator np. Stepconf Wizard to nadpisze on plik .ini i trzeba go zaktualizować na nowo.

Uruchamiamy menadżer plików z uprawnieniami administratora wpisując w terminal:

sudo gnome-commander

Kopiujemy dostarczony plik 99-xhc-whb04b-6.rules do katalogu /etc/udev/rules.d/

Zamykamy gnome-commander

Następnie w terminalu uruchom polecenie

sudo udevadm trigger

Zamykamy terminal

Uruchamiany nowy terminal w katalogu użytkownika i wpisujemy:

sudo git clone https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc linuxcnc-dev

W katalogu użytkownika powstanie nowy katalog linuxcnc-dev

Uruchamiamy menadżer plików z uprawnieniami administratora wpisując w terminal:

sudo gnome-commander

Kopiujemy dostarczony katalog hc-whb04b-6 do katalogu linuxcnc-dev/src/hal/user_comps/

Przez gnome-commander wchodzimy do katalogu linuxcnc-dev/src/

W edytorze tekstu otwieramy plik Makefile

Odszukujemy sekcję SUBDIRS i wklejamy ścieżkę do naszego hal

hal/user_comps/xhc-whb04b-6 \

Zapisujemy i zamykamy plik Makefile.

Zamykamy gnome-commander

Otwieramy nowy terminal i wklejamy kolejno polecenia, zatwierdzamy enterem, potwierdzamy jeśli konieczne.

sudo apt-get install autoconf automake pkg-config libgtk-3-dev autoconf autogen libmodbus-dev libusb-1.0-0-dev

sudo apt-get update -o Acquire::Check-Valid-Until=false


sudo apt-get install libboost-python-dev netcat libmodbus-dev yapps2 libudev-dev tcl8.5-dev tk8.5-dev libreadline-gplv2-dev asciidoc dblatex docbook-xsl dvipng graphviz groff imagemagick inkscape python-lxml source-highlight texlive-extra-utils texlive-font-utils texlive-fonts-recommended texlive-lang-cyrillic texlive-lang-french texlive-lang-german texlive-lang-polish texlive-lang-spanish texlive-latex-recommended w3c-linkchecker xsltproc python-dev libxmu-dev libglu1-mesa-dev libgl1-mesa-dev libgtk2.0-dev intltool python3-tk libusb-1.0-0-dev

sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)

cd linuxcnc-dev/src

sudo ./autogen.sh

sudo ./configure

sudo make

sudo make setuid

Uruchamiamy menadżer plików z uprawnieniami administratora wpisując w terminal:

sudo gnome-commander

Kopiujemy wygenerowany plik bin xhc-whb04b-6 z katalogu /linuxcnc-dev/bin/ do katalogu /usr/bin/

zamykamy gnome-commander


Zamykamy wszystko i otwieramy nowy terminal

W terminalu wpisujemy:

sudo udevadm trigger

Może to spowodować chwilowe przyblokowanie systemu, należy cierpliwie poczekać.

Następnie wklejamy w terminal:

halrun

Jeśli halrun będzie działać, wklejamy następnie

loadusr xhc-whb04b-6

i klikamy Enter.

Uruchamiamy nasz zadajnik i kręcimy kółkiem lub wciskamy przyciski, powinny się pojawiać w terminalu sygnały od zadajnika.

Naciskamy ctrl + c i zamykamy terminal.

Kopiujemy dostarczony plik xhc-whb04b-6.hal do swojego katalogu gdzie mamy ustawienia frezarki (tam gdzie między innymi znajduje się plik .ini)

Otwieramy w edytorze tekstu swój plik .ini i do sekcji [HAL] wklejamy

HALFILE = xhc-whb04b-6.hal

oraz

HALUI = halui

Do sekcji [HALUI] wklejamy

MDI_COMMAND=(debug,00)

MDI_COMMAND=(debug,macro1)

MDI_COMMAND=(debug,macro2)

MDI_COMMAND=(debug,macro3)

MDI_COMMAND=(debug,macro4)

MDI_COMMAND=G1 G53 X0 Y0 Z0 F4000

MDI_COMMAND=(debug,macro6)

MDI_COMMAND=G1 X0 Y0 Z0 F4000

MDI_COMMAND=(debug,macro8)

MDI_COMMAND=(debug,macro9)

MDI_COMMAND=(debug,macro10)

MDI_COMMAND=(debug,macro11)

MDI_COMMAND=(debug,macro12)

MDI_COMMAND=(debug,macro13)

MDI_COMMAND=(debug,macro14)

MDI_COMMAND=(debug,macro15)

MDI_COMMAND=(debug,macro16)

MDI_COMMAND=G1 G53 Z0 F4000

MDI_COMMAND=(debug,macro17)

MDI_COMMAND=(debug,macro18)

MDI_COMMAND=(debug,macro19)

Nastęnie należy zaktualizować sekcję [DISPLAY]

Jeśli nie wiesz co ustawić, na początek po prostu zamieć to co masz w sekcji DISPLAY na następujący kod:

[DISPLAY]

DISPLAY = axis

POSITION_OFFSET = RELATIVE

POSITION_FEEDBACK = ACTUAL

MIN_FEED_OVERRIDE = 0.000000

MAX_FEED_OVERRIDE = 1.200000

MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 1.5

MIN_SPINDLE_OVERRIDE = 0.1

INTRO_GRAPHIC = linuxcnc.gif

INTRO_TIME = 5

PROGRAM_PREFIX = /home/cnc/linuxcnc/nc_files

INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm

POSITION_FEEDBACK = ACTUAL

DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 6.000000

MAX_LINEAR_VELOCITY = 83.3333

MIN_LINEAR_VELOCITY = 0.500000

DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 12.000000

MAX_ANGULAR_VELOCITY = 180.000000

MIN_ANGULAR_VELOCITY = 1.666667

EDITOR = gedit

GEOMETRY = xyz


Sprawdzamy jeszcze, czy mamy ustawioną sekwencję bazowania. W pliku ini definiuje się te w dodając parametr HOME_SEQUENCE dla każdej osi. Jeśli w ustawieniach twojej maszyny jest już takie ustawienie to nie musisz nic robić. Jeśli natomiast nie masz ustawionych sekwencji bazowania wklej następującą wartość dla każdej z osi:

HOME_SEQUENCE = 0

Zapisz i zamknij plik .ini.

Uruchom LinuxCNC, zadajnik powinien już działać prawidłowo.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
MachMaker 2019, All Rights Reserved
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem