Poniedziałek, Styczeń 27, 2020, 09:35

W celu ułatwienia konfiguracji do niniejszej instrukcji przygotowany został plik tekstowy LinuxCNC – CDN.txt w którym znajdują się wszystkie listingi programów i konfiguracji które można skopiować i wklejać zgodnie z instrukcją. Plik LinuxCNC – CDN.txt jest dostępny do pobrania pod adresem:

http://www.machmaker.pl/1_5_pliki-do-pobrania.html

Plik składa się z sekcji oznaczonych kolejno w następujący sposób

[----1----]

Listing1

[----2----]

Listing2

[----3----]

Listing3

itd.

Kopiować należy jedynie Listing, bez oznaczenia sekcji [----1----],[----2----],[----3----] itd.

1. Utworzenie przycisku do pomiaru długości narzędzia

W katalogu z ustawieniami linuxcnc (tam gdzie między innymi znajduje się plik .ini) tworzymy nowy dokument (np. poprzez edytor tekstu) i zapisujemy go pod nazwą panel.xml

Otwieramy dokument w dowolnym edytorze tekstu i tworzymy własny przycisk wklejając kod z pliku LinuxCNC – CDN.txt zawarty w sekcji [----1----]

Tekst w cudzysłowiu w linii 4 oznacza nazwę pliku z programem który będzie odpowiedzialny za obsługę pomiaru długości narzędzia. Plik stworzymy później.

Tekst w linii 5 to nazwa jaka będzie wyświetlana na przycisku.

Zapisujemy plik i zamykamy.

W edytorze tekstu otwieramy plik z ustawieniami linuxcnc czyli plik z rozszerzeniem .ini

W sekcji [DISPLAY] dodajemy kod z pliku LinuxCNC – CDN.txt zawarty w sekcji [----2----]

Zapisujemy plik i zamykamy.
Uruchamiamy LinuxCNC, na panelu powinien być widoczny nasz nowy przycisk.

Zamykamy LinuxCNC.

2. Stworzenie pliku z programem wykonującym procedurę wymiany i pomiaru długości narzędzia


W katalogu z ustawieniami maszyny tworzymy katalog w którym znajdować się będą nasze algorytmy (czyli na początek program realizujący obsługę wymiany i pomiaru narzędzia)

Przechodzimy do katalogu algorytmy i tworzymy w nim plik z programem (za pomocą edytora tekstu) o nazwie jaką podaliśmy w pliku panel.xml

Teraz kilka słów o tym jak zaplanowałem swoją procedurę wymiany i pomiaru długości narzędzia:


1) Maszyna ustawia się do wymiany narzędzia na zdefiniowanej pozycji wymiany i wyświetla pierwszy komunikat aby  zamontować/wymienić narzędzie. Po zamontowaniu nowego narzędzia operator wciska przycisk kontynuuj.

2) Maszyna ustawia się na zdefiniowanej pozycji w której znajduje się czujnik długości narzędzia i wyświetla drugi komunikat aby zamontować czujnik. (a to dlatego, że nie każda maszyna posiada czujnik zamontowany na stałe. Niektóre posiadają również czujniki dotykowe, które wymagają aby do narzędzia podłączyć przewód. To jest właśnie ten czas aby zamontować czujnik i/lub zamontować przewód). Po zamontowaniu czujnika operator wciska przycisk kontynuuj.

3) Maszyna obniża narzędzie w osi Z ze zdefiniowaną prędkością aż do dotknięcia narzędziem czujnika. Po dotknięciu czujnika oś Z podnosi się bardzo powoli do góry aż do momentu gdy narzędzie przestanie dotykać czujnika i ta pozycja używana jest do ustalenia długości narzędzia. Po zakończeniu procedury narzędzie podnosi się do góry w osi Z do zdefiniowanej pozycji czujnika długości narzędzia i wyświetla trzeci komunikat aby zdemontować czujnik. Po zdemontowaniu czujnika operator klika przycisk kontynuuj i maszyna ustawia się na zdefiniowanej pozycji po wymianie czujnika i jest gotowa do pracy z nowym narzędziem.

A teraz program:
Otwieramy plik wymiana_narzedzia.ngc w edytorze tekstu wklejamy kod z pliku LinuxCNC – CDN.txt zawarty w sekcji [----3----]

Zapisujemy i zamykamy plik wymiana_narzedzia.ngc


3. Zdefiniowanie współrzędnych punktu wymiany narzędzia, punktu pomiaru narzędzia, punktu po wymianie narzędzia oraz zakresu pomiaru długości narzędzia.


Wartości definiujemy w pliku z ustawieniami czyli otwieramy w edytorze tekstu plik z rozszerzeniem .ini i dodajemy definicje wartości wykorzystywanych w programie wymiany długości narzędzia wklejając kod z pliku LinuxCNC – CDN.txt zawarty w sekcji [----4----]

Linia 62-64: Współrzędne maszynowe na których ustawia się maszyna do wymiany narzędzia
Linia 68-70: Współrzędne maszynowe na których ustawia się maszyna do pomiaru długości narzędzia. Tak jak pisałem wyżej, na osi Z musi to być wartość ok 2-3mm nad czujnikiem długości narzędzia dla najdłuższego narzędzia jakie montujemy w maszynie.
Linia 71: Wartość zakresu pomiaru (jaki zakres w osi Z obniża się narzędzie w oczekiwaniu na zadziałanie czujnika długości narzędzia). Wartość ta po dodaniu do wartości jaką w osi Z pokonała maszyna od pozycji najwyższej do punktu nad czujnikiem nie może być większa od całego zakresu
ruchu w osi Z.


Przykład:
Moja maszyna ma zakres ruchu w osi Z równy 90mm. Najwyższa pozycja w osi Z we współrzędnych maszynowych wynosi 0. Najniższa pozycja w osi Z we współrzędnych maszynowych wynosi -90.A więc, jeśli wartość w osi Z na której maszyna ma zdefiniowany czujnik jest równa -48, to znaczy że maszyna może się obniżyć w osi Z jeszcze jedynie o 32mm ponieważ taki ma zakres ruchu, dlatego u mnie MAX_CHANGE = 32
Linia 75-77: Pozycja na jaką maszyna ustawi się po wymianie i zmierzeniu długości narzędzia.

4. Przygotowanie wyświetlania komunikatów


Przechodzimy do katalogu nc_files i tworzymy nowy plik (za pomocą edytora teksu) i zapisujemy go pod nazwą M100

Otwieramy plik za pomocą edytora tekstu i wklejamy kod z pliku LinuxCNC – CDN.txt zawarty w sekcji [----5----]

W tym samym katalogu tworzymy plik z komunikatami, zapisujemy go pod nazwą M100messages.ini

Otwieramy plik w edytorze tekstu i wklejamy komunikaty z pliku LinuxCNC – CDN.txt zawarte w sekcji [----6----]

Zapisujemy i zamykamy plik.
Nadajemy jeszcze prawa do uruchamiania pliku m100 jako aplikacji. W zależności od systemu, można użyć różnych metod. Np klikamy prawym, we właściwościach zaznaczamy checkbox:

5. Dodanie ścieżek do plików i remapowanie komend wymiany narzędzia

Aby LinuxCNC wiedział gdzie ma szukać naszych algorytmów należy go o tym poinformować.

W tym celu otwieramy plik z rozszerzeniem .ini w edytorze tekstu.Do sekcji [RS274NGC] dodajemy następujące linie z pliku LinuxCNC – CDN.txt zawarte w sekcji [----7----]

Jak widać remapujemy również komendę wymiany narzędzia M6 M06 tak aby po wywołaniu jej z dowolnego programu wywołała się nasza procedura wymiany zawarta w pliku wymiana_narzedzia.ngc


6. Pozostała konfiguracja w pliku .ini

Aby włączyć interfejs HALUI w sekcji [HAL] dodajemy linię z pliku LinuxCNC – CDN.txt zawarte w sekcji [----8----]

i dodajemy sekcję HALUI wklejając kod z pliku LinuxCNC – CDN.txt zawarty w sekcji [----9----]

Zapisujemy i zamykamy plik .ini


7. Konfiguracja w pliku custom_postgui.hal

Otwieramy w edytorze tekstu plik custom_postgui.hal i dodajemy kod z pliku LinuxCNC – CDN.txt zawarty w sekcji [----10----]

Zapisujemy i zamykamy plik.
Po skonfigurowaniu obsługi wymiany narzędzia nie uruchamiajmy kreatora konfiguracji stepconf ponieważ nadpisze nam edytowane pliki konfiguracyjne i ustawienia znikną.
Jeśli nie mieliśmy wcześniej skonfigurowanego wejścia sondy narzędzia, należy to teraz zrobić manualnie dodając w pliku nazwa_konfiguracji.hal linię z pliku LinuxCNC – CDN.txt zawartą w sekcji [----11----]

15 to numer wejścia na porcie LPT. Wpisujemy tam własny numer. Jeśli chcemy zanegować wejście to dodajemy końcówkę not np.:

net probe-in <= parport.0.pin-15-in-not


8. Jak korzystać z procedury wymiany i pomiaru długości narzędzia

Uruchamiamy nasz LinuxCNC, bazujemy osie i klikamy Nowe Narzędzie

Maszyna ustawia się w pozycji jaką zdefiniowaliśmy jako pozycja wymiany narzędzia i wyświetla komunikat:

Montujemy pierwsze narzędzie i klikamy Kontynuuj. Maszyna ustawi się w pozycji (zdefiniowanej) nad czujnikiem długości narzędzia i wyświetli komunikat:

Jeśli czujnik nie jest montowany na stałe to teraz należy go ustawić w miejscu pomiaru. Jeśli posiadamy czujnik z koniecznością podłączenia przewodu to podłączamy go do narzędzia

Jeśli czujnik jest gotowy to klikamy Kontynuuj.
Maszyna dokona teraz pomiaru i z powrotem ustawi się w pozycji nad czujnikiem i wyświetli komunikat:

Odłączamy i / lub zabezpieczamy czujnik jeśli to konieczne i i klikamy Kontynuuj. Maszyna ustawi się w zdefiniowanej pozycji po wymianie narzędzia i jest gotowa do pracy.Jeśli mamy już zmierzone narzędzie to możemy ustawić offsety do materiału. W przypadku gdy zajdzie potrzeba wymiany narzędzia to klikamy przycisk nowe narzędzie i po całej procedurze można pracować dalej. (offsety ustawiamy do materiału tylko po zamontowaniu pierwszego narzędzia, po wymianie narzędzia offsetów już nie ruszamy).


9. Jak korzystać z wymiany i pomiaru narzędzia z własnego programu


W pliku konfiguracyjnym zrobiliśmy już remapowanie komend M6 / M06 a więc aby z poziomu programu wywołać tą procedurę wystarczy wpisać kod wymiany narzędzia, np. T1M06.
Należy pamiętać, że wypadałoby zatrzymać wrzeciono przed wywołaniem wymiany narzędzia i uruchomić je po zakończeniu procedury. Przykładowy kod wymiany narzędzia w naszym programie może wyglądać tak:

M05

G04 P10

(MSG, Zamontuj narzedzie <t>)

T1M06

M03 S<s>

G04 P20


Gdzie <t> to numer narzędzia, <s> to obroty wrzeciona po wymianie narzędzia.

Ja mam ustawione w postprocesorze że każda wymiana narzędzia wywołują taki właśnie kod.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
MachMaker 2019, All Rights Reserved
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem